26. apr 2023 1 minutt

Nabobrosjyre Kollsnes prosessanlegg

Orientering til allmennheten om sikkerhet og beredskap ved Kollsnes prosessanlegg og Stureterminalen
storulykke-sture_kollsnes_digital

Formålet med denne brosjyren er å informere offentligheten og naboer til Kollsnes prosessanlegg og Stureterminalen om sikkerhetsforhold og beredskapstiltak tilknyttet aktivitetene ved virksomheten.

Equinor ønsker på denne måten å bidra til økt kunnskap i forbindelse med driften av anleggene på Kollsnes og Sture. Kollsnes prosessanlegg og Stureterminalen er to av en rekke større virksomheter i Norge som håndterer kjemiske og brannfarlige stoffer, og som følge av dette er underlagt «Forskrift om tiltak for å avverge storulykker i virksomheter som håndterer farlige stoff» (Storulykkeforskriften).