26. apr 2023 1 minutt

Nabobrosjyre Kollsnes prosessanlegg

Orientering til allmennheten om sikkerhet og beredskap ved Kollsnes prosessanlegg og Stureterminalen
Nabobrosjyre-Kollsens

Formålet med denne brosjyren er å informere offentligheten og naboer til Kollsnes prosessanlegg, Stureterminalen og tilhørende olje- og gassrørledninger om sikkerhetsforhold og beredskapstiltak tilknyttet aktivitetene ved virksomheten.