12. sep 2019 2 minutter

Naturgass blir den største energikilden

DNV GLs Energy Transition Outlook 2019 slår fast at naturgass vil bli stadig viktigere når energimiksens karboninnhold reduseres. Verden kommer til å trenge store mengder naturgass.

Rapporten peker på at vårt beste håp for å nå klimamålene er energieffektivisering, mer fornybar energi og storskala karbonfangst- og lagring. Uten en massiv satsning på karbonfangst og -lagring (CCS) i industriell skala, vil verden gå mot en oppvarming på 2,5 grader, sier DNV GL i sin årlige Energy Transition Outlook.

- Rapporten samsvarer godt med våre vurderinger av at Europa i sin omstilling fra kull, vil trenge all den naturgassen Norge kan levere i lang, lang tid, sier Frode Leversund, administrerende direktør i Gassco.

DNV GL trekker frem at det største dilemmaet vi står overfor er at verden trenger stadig mer energi, samtidig som at klimagassutslippene må ned. DNV GL spår at verden vil trenge store mengder naturgass i tiårene fremover.

- Når naturgass erstatter kull i energiproduksjon halveres klimagassutslippene. Derfor er det avgjørende at vi sikrer en høy produksjon av naturgass fra norsk sokkel. Det brukes fortsatt store mengder kull, og å erstatte det med naturgass er en av de enkleste måtene å redusere CO2-utslipp på, sier Leversund. 

Han trekker også frem at naturgass er godt egnet som balansekraft og derfor har en viktig støtterolle til fornybar energi, som vind og solkraft.

Les mer her.

(12.09.2019)