9. mai 2014 2 minutter

Nedlegging av grunnstein for ny mottaksterminal

Byggingen av en ny mottaksterminal for norsk gass i Emden i Tyskland ble markert med nedlegging av grunnstein. Grunnsteinen er en tidskapsel med nyheter og mynter.
Fra venstre: Trond Nordahl, Gassco, Sven-Erik Svedman, Norges ambassadør i Tyskland og Olaf Lies, minister i Niedersachsen.

Seremonien fant sted torsdag 8. mai og ble utført av Olaf Lies, minister i Niedersachsen, Norges ambassadør i Tyskland Sven-Erik Svedman og direktør Trond Nordal fra Gassco. 

Den nye terminalen vi erstatte den eksisterende Norsea Gas Terminal. Terminalen vil bli bygget på et  ubrukt areal område innenfor eksisterende terminalområde. 

Eksisterende terminal ble satt i drift i 1977 og terminalen mottar en betydelig andel av de norske gassleveransene til Tyskland gjennom rørledningen Norpipe.  Beslutningen om å bygge ny terminal for å erstatte eksisterende terminal ble tatt av Gassled i november i 2012 på anbefalinger fra Gassco.  Vurderinger av sikkerhet og regularitet knyttet til terminalens alder var bakgrunnen for konseptvalg og investeringsbeslutning.   

Under seremonien framhevet Trond Nordal at det er blitt gjort store investeringer i transportsystemet for å håndtere Europas behov for norsk gass. Bygging av en ny terminal er et slikt eksempel. 

- Den nye mottaksterminalen vil styrke Norges posisjon som en langsiktig leverandør av gass til Tyskland. Årlige gassleveranser fra Norge til Europa var på over 100 milliarder standard kubikkmetergass i 2012. De forventes å ligge på et høyt nivå i lang tid framover. Gassco har ansvar for å levere gass sikkert og pålitelig til Tyskland. Det er et ansvar vi tar på det største alvor, sier Nordal. 

Den nye mottaksterminalen vil bli satt i drift i 2016. Norge er den nest største gassleverandøren til EU. Norsk gass  levert til Tyskland utgjorde i 2013 nesten 50% av Tysklands gassbehov.

(09.05.2014)