11. mai 2015 3 minutter

Ny administrerende direktør i Gassco

Styret i Gassco har ansatt Frode Leversund som ny administrerende direktør i selskapet. Han tiltrer i stillingen senest 1.oktober i år.
Bilde: Administrerende direktør, Frode Leversund

Frode Leversund har hatt en rekke lederstillinger innen prosessering og transport av gass i Statoil. Han overtar etter Brian Bjordal i Gassco som går av med pensjon. 

Frode Leversund (51) startet i Statoil i 1992 og gikk gradene fra produksjonsingeniør til leder for produksjon på Kårstø. Videre har Leversund hatt en rekke lederstillinger innen drift av gassanlegg og raffinerier, samt innen midstrøms- og nedstrømsteknologiområdene i Statoil. Han er i dag senior vice president og leder prosjektet «Forenkling og effektivisering av tekniske ressurser» i Statoils effektiviseringsprogram STEP (Statoil Technical Efficiency Program). Leversund er utdannet sivilingeniør ved NTNU og er bosatt i Tysvær.

– Frode Leversund har en bakgrunn som vil være meget relevant for Gassco i tiden fremover. Gassco skal sørge for sikker, pålitelig og kostnadseffektiv gasstransport; områder Leversund har betydelig kompetanse innenfor. I tillegg har han deltatt i, og ledet, flere store forbedringsprosjekter, en verdifull erfaring nå som olje- og gassindustrien gjennomgår store endringer, sier styreleder Ottar Rekdal

– Styret vil samtidig rette en stor takk til avtroppende administrerende direktør Brian Bjordal. Bjordal har ledet selskapet siden etableringen i 2002 gjennom en betydelig vekstperiode for norsk gass. Bjordal har i samarbeid med øvrig ledelse og ansatte bygget opp Gassco til å bli en sentral aktør i forvaltningen av gassressursene på norsk sokkel, sier Rekdal.

Om Gassco

Gassco er ansvarlig for transport av gass fra norsk sokkel til Europa og sørger for at millioner av mennesker får leveranser av gass hver dag, året rundt. Selskapet er operatør og har et overordnet ansvar for drift og utvikling av et omfattende transportsystem bestående av 8000 kilometer rørledninger og knutepunktsplattformer på norsk sokkel. Gassco har også operatøransvar for prosessanleggene Kollsnes og Kårstø og fire mottaksterminaler for gass i Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia. Selskapet har sitt mandat fra og eies av Olje- og energidepartementet. Organisasjonen består av 360 medarbeidere, hvor omlag 220 arbeider ved hovedkontoret på Karmøy og 140 på terminalene i Europa.

(11.05.2015)