10. jan 2024 5 minutter

Nye leveranserekorder for norsk naturgass

Gassco leverte 109,1 BCM (1207 TWh) naturgass via rørtransportnettet fra norsk sokkel og til Europa i 2023. I desember ble det satt leveranserekord med hele 11,1 BCM (121,7 TWh) på én måned. Dette er den største mengden naturgass som noensinne har blitt transportert på én enkelt måned fra norsk sokkel til Europa. 
Anleggsbilder Kårstø

─ Norge er en pålitelig og sikker energileverandør til Europa mye fordi vi er flinke til å gjøre hverandre gode på norsk sokkel. Vi har en kultur hvor vi er åpne og mottakelige for forbedringer, og over tid gir dette stadig bedre resultater. Denne kulturen bærer over både selskapsgrenser og landegrenser og det er ganske unikt, sier direktør for systemdrift i Gassco Alfred Skår Hansen.

Gassco er operatør for det integrerte, norske transportsystemet for gass og har ansvaret for gassleveransene fra norsk sokkel til Europa. For rekordnoteringen i desember trekker Hansen frem tre innsatsfaktorer som har vært avgjørende.

─ Alle felt, rør og landanlegg har produsert høyt og stabilt over lang tid. Videre har transportsystemet totalt sett vært tilgjengelig og robust, og da særlig ved at Kollsnes prosessanlegg har gjennomført vellykket robustgjøring og kapasitetsøkning i høst. Sist har også nedstrømsmarkedet vært stabilt og forutsigbart, alt i en tid hvor vi har hatt sterk vind, ekstrem kulde og stedvis enorme mengder snøfall, legger Hansen til.

Rekordleveranser til Tyskland

Totalt for året transporterte Gassco 109,1 BCM naturgass til Europa i 2023. Til sammenligning tilsvarer energimengden omtrent ni ganger normal årlig vannkraftproduksjon. De største volumene har i 2023 gått til Tyskland med transporterte 56,2 milliarder kubikkmeter gass.

─Totale leveranser i 2023 er noe lavere enn året før. Her må vi legge til at 2022 var et

eksepsjonelt år hvor mange forhold ble lagt til rette for å maksimere leveransene fra norsk sokkel akkurat denne skjebnesvangre vinteren. For det tyske markedet har vi transportert rekordmengder gass i 2023, og en bidragsyter her har også vært det nye grenrøret via Danmark, sier Hansen.

Høsten 2021 åpnet et nytt grenrør fra Europipe II til Danmark. Det nye avtaket muliggjør økt totalkapasitet for røret sett under ett, i tillegg til at det åpner for norsk naturgass til nye markeder.

Omfattende vedlikehold i 2023

På norsk sokkel er mer enn 65 feltlisenser, i tillegg til landanlegg og leveransepunkter. Disse installasjonene har behov for jevnlig, planlagt vedlikehold. Gassco sin rolle er å koordinere disse vedlikeholdsaktivitene for blant annet å imøtekomme behovet for mest mulig gass til enhver tid. Vedlikeholdet utføres i vedlikeholdsperioden april til september og omfanget av aktivitetene for gjeldende år varierer.

─I 2023 har vi gjennomført et omfattende vedlikeholdsprogram og gjort mye godt arbeid for å sikre pålitelig og effektiv drift av hele produksjon- og transportsystemet. Det er viktig at dette er godt ivaretatt før vi går inn i vintersesong og høysesong for eksport av norsk gass til markedene våre i Europa, sier Hansen.

Gassco forventer like stort press i transportbehovet for 2024, og er forberedt på et nytt år med godt samarbeid og nye rekorder i leveranser fra norsk sokkel.

─Fortsatt er behovet for å importere naturgass til Europa stort, og det gode vedlikeholdsarbeidet som ble gjennomført i 2023 gjør oss i stand til å gå inn i 2024 med et transportsystem som både sikkerhetsmessig og produksjonsmessig er i stand til å håndtere forventet etterspørsel, avslutter Hansen.

Leveransetall til øvrige markeder*

 20222023
Total116,9109,1 (1207)
Tyskland/ Danmark**55,656,2 (619)
Storbritannia27,924,1 (274)
Frankrike17,813,8 (149)
Belgia15,615 (164,5)
   
*Alle tall oppgitt i BCM (billion cubic meters), TWh i parantes.
**Fra “Tysklandrøret” Europipe II ble det i 2021 åpnet et avtak mot Danmark, og har gitt økt kapasitet for begge exitpunkt som følge. Disse volumene veksles mot hverandre for å maksimere totalleveranse, og volumer til Danmark gjøres tilgjengelig for nye markeder, også Tyskland. Disse volumene regnes derfor sammen i vår leveransestatistikk.