Langeled mottaksterminal

Fakta om Gassco

Operatør for det integrerte, norske transportsystemet for gass. Ansvar for gassleveransene fra norsk sokkel til Europa.

  • Statsaksjeselskap – heleid av den norske stat ved Energidepartementet ​
  • Etablert i 2001​
  • Operatør for 8598 kilometer med rørledninger, prosessanlegg, stigerørplattformer og mottaksanlegg
  • Leverte 109,1 Sm3 naturgass i 2023, i energisammenheng tilsvarende 1207 TWh til fire land ​
  • 400 ansatte i fem land
  • Gasscos hovedkontor er i Karmøy kommune. Selskapet har også anlegg i Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia, og er ansvarlig for daglig drift av mottaksterminalene.
  • Visjon: Gassco – securing energy supply through sustainable operation and development