Langeled Receiving Facilities

Fakta om Gassco

Operatør for det integrerte, norske transportsystemet for gass. Ansvar for gassleveransene fra norsk sokkel til Europa.

  • Statsaksjeselskap – heleid av den norske stat ved Olje- og energidepartementet ​
  • Etablert i 2001​
  • Operatør for 8778 kilometer med rørledninger, prosessanlegg, stigerørplattformer og mottaksanlegg
  • Leverte 116,9 Sm3 naturgass i 2022, i energisammenheng tilsvarende 1286 TWh til fire land ​
  • 380 ansatte i fem land
  • Gasscos hovedkontor er i Karmøy kommune. Selskapet har også anlegg i Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia, og er ansvarlig for daglig drift av mottaksterminalene.
  • Visjon: Gassco – securing energy supply through sustainable operation and development