H2T-prosjekt

Formålet med H2T-prosjektet er å etablere en offshore rørledningsinfrastruktur for transport av hydrogen til Tyskland, som inkluderer både rørledningen i CHE-prosjektet og rørledningen fra Aukra Hydrogen Hub.​​

H2T-prosjektet er en del av Tysk-Norsk Energisamarbeid  og den felles  mulighetsstudien som ble publisert av Gassco og dena  som en del av dette samarbeidet.​

PMI CHE – pipeline