Berekraft-sikreenergiforsyning-Europeisk-by-GettyImages-1131102682-web

Belgia og Frankrike

Mottaksanlegg for norsk gass i Belgia og Frankrike.

Zeepipe Terminal JV

Zeepipe-terminal JV er en mottaksterminal som ligger i Zeebrugge havneområde, om lag 5 km fra ilandføringsstedet.

På terminalen blir eventuelle væskerester og faste partikler fjernet, og det foretas trykk- og temperaturregulering av gassen. Det utføres gassmåling og kvalitetskontroll før gassen går videre til transportoperatøren nedstrøms terminalen.

Zeepipe-terminalen fjernstyrer også driftsoperasjonene som utføres ved mottaksterminalen i Dunkerque i Frankrike, endepunktet for Franpipe-rørledningen.

Interessentskapet

Zeepipe Terminal JV ble opprettet 7. september 1988. Interessentskapet eier mottaksterminalen for Zeepipesystemet. Selskapet har ingen ansatte og arbeidet styres gjennom en «Management Committee». Gassco er operatør for interessentskapet. Operatøren har formannsvervet i styringskomiteen.

Dunkerque Terminal DA

Mottaksterminalen ligger i Dunkerque. Terminalen ble ferdigstilt sommeren 1998 og satt i regulær drift 1.10.1998.

På terminalen blir eventuelle væskerester og faste partikler fjernet, og det blir foretatt trykk- og temperaturregulering av gassen. Det utføres gassmåling og kvalitetskontroll før gassen går videre til transportoperatøren nedstrøms terminalen.

Dunkerque-terminalen fjernstyres fra Zeepipe-terminalen i Belgia som ligger i Zeebrugge.

Interessentskapet

Selskapet Dunkerque Terminal DA ble opprettet 9. februar 1995. Selskapet eier mottaksterminalen for Franpipe-rørledningen. Selskapet har ingen ansatte og arbeidet styres gjennom en «Management Committee». Gassco er operatør for interessentskapet. Operatøren har formannsvervet i styringskomiteen.