17. des 2018 2 minutter

Oppstart av Polarled

16. desember startet den første gasstransporten gjennom Polarled-rørledningen. En helt ny gassprovins for norsk gass til Europa er nå åpnet.
nyhamna_shell

Polarled-røret med sine 482 kilometer er den første rørledningen som krysser Polarsirkelen til havs. Røret vil frakte gassen fra Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet til Nyhamna prosessanlegg i Møre og Romsdal, der rikgassen blir prosessert, før tørrgassen blir transportert videre til Storbritannia og kontinentet gjennom det integrerte norske gasstransportsystemet. 

Polarled-røret har medført at Nyhamna-anlegget har vært gjennom omfattende ombygging og utvidelse for å kunne ta imot gassen fra Aasta Hansteen og fremtidige funn i Norskehavet. 

- Oppstarten av Polarled viser oss at norsk sokkel fremdeles er under utvikling. Disse leveransene vil bidra til å opprettholde norske gassleveranser til Europa i lang tid fremover, sier administrerende direktør, Frode Leversund - Norsk gass har aldri vært så etterspurt som nå, fortsetter han, og viser til denne sommers gassleveranserekord til Europa. 

Fakta

  • Gassco er operatør for Polarled-rørledningen som skal transportere gass fra Aasta Hansteen til Nyhamna-terminalen.
  • Gassco er operatør og Shell er teknisk tjenesteyter for Nyhamna prosessanlegg.
  • Polarled-rørledningen ligger nesten 1300 meter under havoverflaten og 300 kilometer vest for Bodø. Røret er 36 tommer i diameter, og transportkapasiteten for gass er cirka 70 millioner kubikkmeter pr. dag.
  • Gassco er operatør for det norske gasstransportsystemet. Polarled medfører en utvidelse av det eksisterende transportsystemet, som består av flere plattformer og til sammen 8829 kilometer med rørledninger.