12. apr 2023 1 minutt

Alfred Skår Hansen

Enheten har ansvar for planlegging, overvåking, koordinering, styring og oppfølging av produktstrømmene fra felt til marked. Enheten administrerer transportkapasitet til brukerne av systemet, og har i tillegg ansvar for å koordinere vedlikehold på installasjonene som er tilknyttet gasstransporsystemet.