2. feb 2023 1 minutt

Asgeir Tomasgard

Tomasgard er professor ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han er direktør for NTRANS – Norwegian Centre for Energy Transition Strategies og for NTNU Energy Transition Initiative. Tomasgard har vært gjesteforsker/gjesteprofessor ved en rekke internasjonale universitet og er medlem av flere nasjonale og internasjonale panel og fagråd. Han har vært styremedlem siden 2021.