2. feb 2023 1 minutt

Jan Skogseth

Skogseth har en Master of Science grad fra South Dakota School of Mines & Technology, og har mer enn 35 års erfaring fra olje, gass og fornybar industri, fra oljeselskap til leverandørindustri, i Norge og internasjonalt. Han var administrerende direktør i Aibel fra 2008 til 2017, og spilte en viktig rolle i etableringen av selskapet på flere kontinent. Skogseth har hatt flere styreverv inkludert styreleder for Norsk Industri Olje og Gass gjennom mange år. Han sitter nå i styrene i SR Bank ASA, Scatec Solar ASA og Nammo AS. Skogseth har vært styremedlem siden 2018 og styreleder fra 2019.