11. apr 2023 1 minutt

Kristin Kinn Kaste

Enheten har ansvar for drift og vedlikehold av hele det norske gasstransportsystemet, herunder prosessanlegg, rør, plattformer og terminaler, samt ivaretagelse av grensesnittet mot transportsystemets eiere.