11. apr 2023 1 minutt

Trine Lund

Enheten har ansvar for strategi og virksomhetsstyring, herunder målstyring, "check and balance" av finans, styringssystemet, kvalitet og monitorering.