2. feb 2023 1 minutt

Vidar R. Nilsen

Vidar er rådgiver i anleggsteknologi avdelingen og leder for arbeidstakerorganisasjonen TEKNA i Gassco. Vidar R. Nilsen har vært styremedlem siden 2022.