Zeepipe II A

Zeepipe-systemet ble bygget for transport av gass fra Troll-feltet i Nordsjøen til det europeiske markedet. Zeepipe-utbyggingen har skjedd i faser og omfatter tre rørledninger som forbinder prosessanlegget på Kollsnes i Hordaland med mottaksterminalen i Zeebrugge i Belgia. Første fase kom i drift i 1993 og omfatter en 814 km lang rørledning med diameter på 40 tommer. Den går fra Sleipner-området i Nordsjøen til Zeebrugge og en 30 km lang forbindelse mellom Sleipner og Draupner S-plattformen. Andre fase omfatter to rørledninger fra Kollsnes, hvor gassen fra Troll kommer i land og behandles. Den ene av de to rørledningene går til Sleipner-området og den andre til Draupner E. Begge disse rørledningen er vel 300 km lange og har diameter på 40 tommer. Gassen fra Troll går dermed via Kollsnes, Sleipner/Draupner til Zeebrugge. Zeepipe-systemet ble fullført i 1997.

Fra: Kollsnes
Til: Sleipner
Lengde: 300 km
Diameter: 40"
Kapasitet 74 MSm3/d
Technical Service Provider (TSP): Equinor
Operatør: Gassco
Gassled: Område D