Placeholder-gassbrenner

Nøkkeltall

Gasstransport og finansielle størrelser

GASSTRANSPORT202320222021
Leveranse til terminalene i Europa (milliarder Sm3)109,1116,9113,2
Leveranse til terminaler i Europa (TWh)120712941246
Leveransetilgjengelighet*1 (%)98,5399,5799,76
Kvalitet*2 (%)10010099,99
Største leveranse per døgn (millioner Sm3)354,1
Totalt volum andre produkter levert ut av gasstransportsystemet (millioner tonn) 5,815,77
*1 Leveransetilgjengelighet: Leveransetilgjengelighet måles som leverte volumer ut av transportsystemet (Area D) i forhold til skipernes bestillinger.
*2 Kvalitet: Kvalitetskravene er nedfelt i Gassled terms & conditions, og måles mot gasskvalitet levert ut av transportsystemet (Area D). For væskeproduktene måles kvaliteten på Kårstø.
Finansielle størrelser2023 (mrd. NOK)2022 (mrd. NOK)
Brutto tariffer31,538,5
Driftskostnader 7,26,8
Investeringskostnader1,7