IMG_8234
Nyheter
24. apr 2024 2 minutter

Gassco og GASCADE samarbeider om planer for hydrogentransport i Nordsjøen

Gassco tildeles 50 millioner kroner i støtte til karbonfangstprosjekt på Kårstø. Her er leder for tidligfasestudier i Gassco Morten Carlsen (midten) sammen med Jarle Søvik og Kristoffer Jensen Aardal i Equinor.
Nyheter
18. mar 2024 2 minutter

Enova tildeler 50 millioner kroner til Gassco-prosjekt 

Gassco mottar Enova-midler til arbeid med karbonfangst på Kårstø prosessanlegg.
Anleggsbilder Kårstø
Nyheter
10. jan 2024 5 minutter

Nye leveranserekorder for norsk naturgass

Gassco leverte 109,1 BCM (1207 TWh) naturgass via rørtransportnettet fra norsk sokkel og til Europa i 2023. I desember ble det satt leveranserekord med hele 11,1 BCM (121,7 TWh) på...
20220809-Gassco_Kart-HYITE-FORKLARING-1900x800
Nyheter
30. jan 2023 1 minutt

Tysk-norsk energisamarbeid

I januar 2022 ble det innledet samtaler mellom Tyskland og Norge for å forsterke og videreutvikle landenes 40 år lange energisamarbeid.