24. apr 2024 2 minutter

Gassco og GASCADE samarbeider om planer for hydrogentransport i Nordsjøen

IMG_8234

For å muliggjøre hydrogentransport mellom Norge og Tyskland inngikk Gassco AS (Gassco) og GASCADE Gastransport GmbH (GASCADE) en intensjonsavtale (MOU) om transport av hydrogen i rørledning i Nordsjøen. Samarbeidet mellom de to nettoperatørene er forankret i et strategisk partnerskap for å finne infrastrukturløsninger mellom Norge og Tyskland.

På norsk side vil Gassco ha en aktiv rolle i videreutviklingen av en eventuell hydrogeninfrastruktur fra Norge til Tyskland. På tysk side utvikler GASCADE hydrogenrørledningen AquaDuctus i Nordsjøen for sammenkobling av tilstøtende offshore-rørledninger og for å gi nedstrømsforbindelsen til Tyskland.

Målet med det planlagte samarbeidet er å sikre en effektiv og helhetlig planlegging av de norske og tyske prosjektene.