18. mar 2024 2 minutter

Enova tildeler 50 millioner kroner til Gassco-prosjekt 

Gassco mottar Enova-midler til arbeid med karbonfangst på Kårstø prosessanlegg.
Gassco tildeles 50 millioner kroner i støtte til karbonfangstprosjekt på Kårstø. Her er leder for tidligfasestudier i Gassco Morten Carlsen (midten) sammen med Jarle Søvik og Kristoffer Jensen Aardal i Equinor.

Kårstø er et av Europas største og mest komplekse gassprosesseringsanlegg, og en svært viktig bidragsyter til europeisk energiforsyning. Gassco er operatør og arbeider blant annet med et prosjekt for karbonfangstteknologi for å kutte utslipp av klimagasser som er forbundet med drift av anlegget. I dag ble dette prosjektet tildelt 50 millioner kroner i støtte fra Enova.  

-Støtten er et viktig bidrag til arbeidet vårt om å redusere CO2-utslippene fra Kårstø prosessanlegg. Prosjektet som Enova-støtten er rettet mot vil ved karbonfangst, transport og lagring kunne redusere Kårstø anleggets CO2-utslipp med mer enn 20 prosent, sier Morten Carlsen, leder for tidligfasestudier i Gassco. 

-Vi ser fram mot å jobbe sammen med industrien for å finne de beste klimaløsningene, og denne støtten er et viktig skritt på veien mot nasjonale utslippsmål, sier Morten Carlsen.  

Enova annonserte i dag totalt 200 millioner støttekroner til "banebrytende prosjekter som kan fremskynde karbonfangst som klimaløsning". Pengene er tildelt åtte aktører fordelt på ni prosjekter, og Gasscos prosjekt "Kårstø Membran CO2 Removal Plant" er ett av disse prosjektene.  

 - Vi er glade for å kunne støtte Gassco sitt arbeid med utvikling av dette spennende karbonfangstprosjektet. Karbonfangstteknologi vil spille en avgjørende rolle i overgangen til et lavutslippssamfunn, og dette prosjektet er et viktig skritt i riktig retning, sier administrerende direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.