1. feb 2008 1 minutt

Årsrapport 2007

En annerledes hverdag
arsrapport_2007_no

Petroleumsvirksomheten på norsk sokkel står foran en annen utvikling enn det vi har sett i et historisk perspektiv. Fallende produksjon, kostnadsvekst, økt kompleksitet og klimautfordringer vil prege hverdagen i vår bransje de neste årene.