Berekraft-etiske-gassco_emden_2022_041-web

Etiske retningslinjer

Gassco skal alltid opptre i samsvar med god forretningsskikk, ha sporbarhet i all saks- og kjøpsbehandling samt sørge for likebehandling av leverandører.

Vi tror at høye etiske standarder er bra både for samfunnet og næringslivet. Dette reflekteres i våre etiske retningslinjer, i våre retningslinjer for våre leverandører, i vår strategi og i måten vi utøver vårt operatørskap.

Gassco stiller følgende krav ved kjøp av varer og tjenester: 

  • Alle kjøp skal så langt det er mulig baseres på konkurranse
  • Hele kjøpsprosessen skal være forutsigbar og gjennomsiktig 
  • Utvelgelse av kvalifiserte tilbydere skjer på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier 
  • Tildeling av kontrakter skjer på grunnlag av en økonomisk totalvurdering av tilbudene og i henhold til gitte kriterier 

Alle kjøp utført av Gassco baseres på våre generelle innkjøpsvilkår. Gassco oppfordrer til, og vil bidra positivt til, utvikling av nye leverandører som kan gi økt konkurranse og bedre kvalitet i leverandørmarkedet. 

Vi forventer at alle som jobber med og for oss lever opp til våre høye etiske standarder. Vi stiller også strenge krav til kvalitet, miljø og sikkerhet hos oss selv og våre leverandører.