gassco_infomateriell_1900x800

Ledergruppe

Gasscos ledergruppe er satt sammen av ledere for følgende områder:

Frode Leversund, Chief executive officer

Frode Leversund

Administrerende direktør

Administrerende direktør har det overordnede ansvaret for alle enheter i Gassco.

Trine Lund, Manager Corporate Governance

Trine Lund

Direktør compliance

Enheten har ansvar for strategi og virksomhetsstyring, herunder målstyring, «check and balance» av finans, styringssystemet, kvalitet og monitorering.

Kristin Kinn Kaste, Senior Vice President Asset Management

Kristin Kinn Kaste

Direktør anleggsstyring

Enheten har ansvar for drift og vedlikehold av hele det norske gasstransportsystemet, herunder prosessanlegg, rør, plattformer og terminaler, samt ivaretagelse av grensesnittet mot transportsystemets eiere.

Randi Viksund, Senior Vice President Staff and Business support

Randi Viksund

Direktør stab og forretningsstøtte

Enheten har ansvar for fagområder innen stab og forretningsstøtte, herunder HR, kommunikasjon, finans og IKT.

Alvin Hansen, Senior Vice President Safety, security and sustainability

Alvin Hansen

Direktør sikkerhet, sikring og bærekraft

Enheten har ansvar for fagområder innen helse, miljø, sikkerhet, kvalitet og bærekraft. Ansvaret innebærer bedriftens styring- og oppfølging innen HMS-området. Enheten har også ansvar for å kontrollere etterlevelse av lover, forskrifter, styrende dokumenter og prosedyrer. 

Øystein Rossebø, Senior Vice President Business development and Projects

Øystein H. Rossebø

Direktør forretningsutvikling og prosjekter

Enheten har ansvar for utvikling av det norske gasstransportsystemet, inkludert utvikling av nye verdikjeder for transport av hydrogen og CO2 gjennom dagens- og ny infrastruktur. Ansvaret omfatter også identifisering, utvikling og gjennomføring av studier og prosjekter. Enheten er også ansvarlig for kommersielle avtaler, forhandlinger, juridisk rådgiving og anskaffelser, og for forskningsporteføljen (F&U) i selskapet.

Alfred Skår Hansen

Alfred Skår Hansen

Direktør systemdrift

Enheten har ansvar for planlegging, overvåking, koordinering, styring og oppfølging av produktstrømmene fra felt til marked. Enheten administrerer transportkapasitet til brukerne av systemet, og har i tillegg ansvar for å koordinere vedlikehold på installasjonene som er tilknyttet gasstransporsystemet.