gassco_emden_2022_035-low

Organisasjon

Gassco AS er et statsaksjeselskap som ble etablert i 2001. Selskapet er operatør for det integrerte transportsystemet for gass fra norsk kontinentalsokkel til Europa.

Gasstransportsystemet består av rørledninger, prosessanlegg, plattformer og gassterminaler på det europeiske kontinentet og i Storbritannia.

Gassco har i underkant av 400 ansatte. Halvparten av disse er ansatt ved gassterminalene.

Statsråden i Energidepartementet representerer staten som eneeier gjennom generalforsamlingen, som er selskapets øverste organ.