Photos LRF, June 2019

Anskaffelser

Gassco stiller krav til kvalitet, miljø, etikk og HMS hos oss selv og våre leverandører.

Anskaffelser av varer og tjenester for Gasscos operatørskap og virksomhetsområde utføres i hovedsak av Gassco direkte eller av våre Technical Service Providers (TSP). En TSP er et selskap som har den daglige driften av deler av vårt anlegg og den største av disse er Equinor som f.eks. driver våre prosessanlegg på Kårstø og Kollsnes. Mot våre TSP’er har anskaffelse i Gassco et ansvar å følge opp og påse at TSP’en utfører sine oppgaver innen anskaffelse i henhold til avtale.

Kontakt anskaffelser

Gassco har en relativt liten og oversiktlig anskaffelsefunksjon. Henvendelser som gjelder spesifikke operative behov (materiell/utstyr og tjenester) relatert til mottaksterminalene rettes til den enkelte terminal. Andre og generelle henvendelser etc. rettes til Bygnes. Kontoret på Bygnes er fagansvarlig for anskaffelsesfunksjonen og vil ved behov koordinere på tvers av lokasjonene.

Gassco sentralbord på Bygnes eller på våre terminaler vil videreformidle alle henvendelser til anskaffelseavdelingen.