1. feb 2009 1 minutt

Årsrapport 2008

Realitetens hverdag
arsrapport_2008_no

2008 ble året da veksten i verdensøkonomien ble avløst av konjunkturnedgang og en finanskrise ingen helt kjenner utgangen av. Oljeprisen falt dramatisk, mens kostnadsnivået i vår bransje fortsatt er høyt. Velkommen til realitetenes hverdag.