1. feb 2012 1 minutt

Årsrapport 2011

Vår globale hverdag
arsrapport_2011_no

Hyppige sceneskifter og stadig ny dramatikk. Hovedrollene innehas av nye aktører nesten hver dag. Slik er verdensteateret. De kontinuerlige forandringene på den store scenen påvirker oss alle. Vi må forstå at vi lever i en tid med stor dynamikk og handle deretter.