1. feb 2023 1 minutt

Årsrapport 2022

Europa trenger norsk gass som aldri før
arsrapport_2022_no

Krigen i Ukraina, et europeisk energimarked i ubalanse og stor geopolitisk usikkerhet har skapt rekordetterspørsel etter norsk naturgass. Situasjonen har også satt sikkerheten for energiforsyningen på den nasjonale og internasjonale dagsordenen.

Gjennom året har Gassco vært en pålitelig og forutsigbar leverandør av livsviktig energi til Europa. Uavhengig av omstendighetene rundt oss er dette vår jobb, hver time, hver dag, hele året.