26. apr 2023 1 minutt

Barentshavet – vurderinger og observasjoner

Vurdering av gasstransportalternativer gasstransportalternativer fra Barentshavet sør.
barentshavet-vurderinger-og-observasjoner-2023_no

Det vises til brev fra Olje- og energidepartementet av 6. mars 2023 med forespørsel om oppdatert vurdering av alternativer for økt gasstransportkapasitet fra Barentshavet. I dette dokumentet gis en oppdatert vurdering av fremtidige gasstransportløsninger fra Barentshavet sør som forespurt.

Vurderingene er basert på analyser, dialog og informasjon fra relevante selskaper og oppdaterte ressurs- vurderinger fra Oljedirektoratet. Det er knyttet observasjoner og anbefalinger om veien videre. Barentshavet sør er i kontinuerlig utvikling og det som presenteres er nåværende status.