25. apr 2023 1 minutt

Brosjyre for Kårstø prosessanlegg

Kårstø gassprosesseringsanlegg i Nord-Rogaland er Europas største i sitt slag
Kårstø-brosjyren, norsk, final, 1218 (2)

Anlegget spiller en nøkkelrolle når det gjelder transport og prosessering av gass og kondensat/lettolje fra viktige områder på norsk kontinentalsokkel.

Rundt 30 felt er knyttet opp til Kårstø via rørledninger. Daglig strømmer millioner av kubikkmeter gass og ustabilisert kondensat/lettolje inn til anlegget. Der blir de tyngre komponentene skilt ut. Resten, som kalles tørrgass eller salgsgass, blir sendt videre i rør til kontinentet.