Kollsnes

Prosessanlegget på Kollsnes nordvest for Bergen ble satt i drift i 1996 som en del av Troll-utbyggingen.

Siden oppstart av Kollsnes–anlegget er kapasiteten blitt utvidet flere ganger. I dag kan prosessanlegget på Kollsnes behandle inntil 143 MSm3 med gass og 69 000 fat med kondensat per dag

Økningen av kapasiteten på Kollsnes-anlegget er et resultat av flere betydelige investeringer. I 2004 ble et nytt anlegg for ekstraksjon av NGL (Natural Gas Liquids) satt i drift, i 2005 ble to nye kompressorer på Troll A-plattformen installert, og i 2006 ble den sjette eksportkompressoren satt i drift på Kollsnes.

Kollsnes-anleggene mottar gass i rørledninger fra feltene Troll, Kvitebjørn, Visund og Fram.

Fakta

Operatør: Gassco
Teknisk tjenesteyter: Equinor
Produksjon: Behandler gass fra Troll, Fram, Visund og Kvitebjørn
Produksjonsstart: Oktober 1996
Daglig kapasitet: 144,5 millioner standard kubikkmeter (Sm3) gass og 9000 Sm3, eller 57.000 fat kondensat.
Rørsystemer: Statpipe, Zeepipe, Europipe, Norpipe, Langeled Sør og Franpipe.
Årsverk: 350
Areal: 2000 mål

I behandlingsprosessen på Kollsnes blir gassen tørket og komprimert, før den transporteres videre til Europa via rørsystemene Statpipe, Zeepipe, Europipe I og Franpipe.

Gjennom Vestprosess er Kollsnes-anlegget knyttet til oljeraffineriet på Mongstad med rørledning for kondensat.

I tillegg transporteres noe gass i eget rør til Naturgassparken Vest, i Øygarden, der Gasnor behandler og distribuerer gass til innenlands forbruk. Kollsnes prosessanlegg har levert gass i rørledning til Kollsnes Næringspark i Øygarden siden 1999.

Last ned brosjyre om prosessanlegget på Kollsnes (pdf)

Last ned nabobrosjyre for sikkerhet og beredskap ved Kollsnes (pdf)

kollsnes-norge-220115-2472-2000px