Europipe

Europipe går fra stigerørsplattformen Draupner E i Nordsjøen til Dornum i Tyskland. Rørledningen er 620 km lang og har en diameter på 40 tommer. Den siste delen av rørledningen ble lagt i en tunnel under det vernede strandområdet Wattenmeer. Europipe kom i drift i 1995. Fra Dornum til målestasjonen ved Emden går gassen i en 48 kilometer lang rørledning med en diameter på 42 tommer.

Fra: Draupner E
Til: Dornum/Emden
Lengde: 620 km
Diameter: 40"
Kapasitet 45.7 MSm3/d
Technical Service Provider (TSP): Equinor
Operatør: Gassco
Gassled: Område D