Flags

Flags fører gass fra Tampenlink til den britiske kontinentalsokkelen og til St. Fergus i Skotland

Lengde: 450 km
Diameter: 36"
Operatør: Shell