Norpipe

Norpipe er et rørledningssystem som frakter gass fra Ekofisk-feltet i Nordsjøen til Emden i Tyskland. Rørledningen er 443 km lang og har en diameter på 36 tommer. Norpipe var den første rørledningen mellom norsk sokkel og kontinentet og kom i drift i 1977. Norpipe og Statpipe ble knyttet sammen i 1985.

Fra: Ekofisk
Til: Emden
Lengde: 440 km
Diameter: 36"
Kapasitet 44.4 MSm3/d
Operatør: Gassco
Gassled: Område D