Ormen Lange

Ormen Lange gassrøret fører gass fra Ormen Lange feltet til Nyhamna

Fra: Ormen Lange
Til: Nyhamna
Lengde: 120 km
Diameter: 30"
Operatør: Shell