Polarled

Polarled går fra Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet til prosessanlegget på Nyhamna utenfor Kristiansund i Møre og Romsdal. Polarled er 482 km lang og har en diameter på 36 tommer. Gasstransport i Polarled starter i 2018.

Fra: Aasta Hansteen
Til: Nyhamna
Lengde: 482 km
Diameter: 36"
Operatør: Gassco