15. okt 2015 3 minutter

30 år siden gassen kom til Norge

Kårstø, et av verdens største prosessanlegg for naturgass, fyller 30 år i dag. Anlegget har vært gjennom stadige utvidelser og har femdoblet kapasiteten siden 1985.
Stor leveranseøkning: fra 1,9 til 87 millioner standard kubikkmeter pr. dag.

Rundt 25 % av norsk naturgass til Europa går via Kårstø, og det er rundt 700 båtanløp per år.

- Kårstø er helt sentral i gassens verdikjede og har gjort Norge til verdens nest største eksportør av gass. Som operatør av Kårstø-anlegget er vi svært stolt av den utviklingen som har skjedd gjennom disse årene. Få, om noe industrianlegg i Norge, har skapt større verdier for samfunnet enn Kårstø. Den første døgnleveransen over Kårstø var på 1,9 millioner standard kubikkmeter, mens vi i dag, 15. oktober, har en rikgassbestilling på hele 87 millioner standard kubikkmeter. Det sier litt om den fantastiske utviklingen som har skjedd på Kårstø, sier Frode Leversund, administrerende direktør i Gassco.

Statpipe-røret kom i land ved Kalstø på Karmøy og ble lagt videre over land til Kårstø, hvor en eventyrlig industriutbygging startet. Prosessanlegget på Kårstø fikk etter hvert 1200 faste arbeidsplasser og eksporterer nå gass verdt nærmere 70 milliarder kroner årlig. Kårstø er blitt utvidet mange ganger, blant annet gjennom flere gigantutbygginger som da Sleipner-feltet og senere Åsgard-feltet ble knyttet til prosessanlegget.

Fakta

  • Gass strømmer til Kårstø gjennom rør fra 36 ulike felt i Nordsjøen. Ved prosessanlegget blir tørrgass (hovedsakelig metan) skilt fra våtgassen. Tørrgassen blir deretter eksportert gjennom rør til kjøpere i Europa.
  • Våtgassen blir delt og i ulike produkt som propan, butan, nafta og kondensat. Disse produktene blir lagret på tanker før salg og utskiping med tankskip.
  • Prosessanlegget på Kårstø har nå 1200 faste arbeidsplasser og eksporterer nå gass verdt nærmere 70 milliarder kroner årlig.
  • Gassco er operatør for Kårstø gassprosesseringsanlegg på vegne av interessentskapet Gassled, mens Statoil har ansvar for teknisk drift av anleggene.

(15.10.2015)