1. feb 2013 1 minutt

Årsrapport 2012

Seilas gjennom vanskelig farvann
arsrapport_2012_no

Befolkningsvekst og urbanisering gjør at verden vil etterspørre stadig mer energi. Samtidig skal utslipp av klimagasser reduseres. Realistiske løsninger for overgang til fornybar energi i stor skala eksisterer ikke. Derfor trenger verden mer gass. Alternativet er mye verre.