1. feb 2016 1 minutt

Årsrapport 2015

Behold optimismen – norsk gass har en sterk posisjon
arsrapport_2015_no

"I 2015 har vi levert mer gass til Europa gjennom transportsystemet enn noensinne. Jeg opplever en voldsom stolthet og glede over dette resultatet. En historisk leveranserekord som for meg bekrefter at norsk gass har en sterk posisjon i Europas energimiks. Det er et bilde jeg tror vil vedvare. Europa trenger mer gass i kombinasjon med fornybar energi for å nå sine klimamål. Sjøl i et grønt framtidsscenario vil Europas forbruk av gass være fire ganger høyere enn norsk gassproduksjon."

– Frode Leversund, Administrerende direktør