22. mar 2024 1 minutt

Årsrapport 2023

Høyt aktivitetsnivå i norsk gasstransport
aarsrapport-2023

Norsk naturgass er en ettertraktet og viktig energikilde for Europa. Mer enn 30 prosent av naturgassimporten til Europa i 2023 kom via rørledningsnettverket på norsk sokkel.

Vi legger bak oss et år med høy driftsaktivitet, økende prosjektportefølje, nye studier av lavkarbon energiformer og en organisasjon i vekst. Vi har i tillegg gjennomført omfattende vedlikeholdsarbeid og økt kapasiteten i gassinfrastrukturen.