28. mar 2014 2 minutter

Beredskapstrening knyttet til ny terminal i Emden

Gassco avholdt en beredskapsøvelse 27. mars i forbindelse med bygging av ny gassterminal i Tyskland.
Rask mobilisering av nødetatene under beredskapsøvelsen i Emden, Tyskland.

Under øvelsen ble det mobilisert både på Gasscos hovedkontor på Bygnes, hos Gassco i Tyskland og hos hovedkontraktør Linde. Gasscos beredskapsorganisasjon bygger på nært samarbeid med tjenesteleverandører, myndigheter og nødetater. Beredskapsorganisasjonens kompetanse ivaretas ved kontinuerlig trening og øvelser. 

- Beredskapstrening handler om å være forberedt på alt som kan skje og derfor må vi øve jevnlig på ulike beredskapssituasjoner.  Det dreier seg om kunnskap om egen og andres rolle og ansvar og hvordan stress påvirker yteevnen. En fungerende og robust beredskapsorganisasjon må basere seg på både praktiske og teoretiske ferdigheter . Vi gjør til enhver tid vårt ytterste for å skape en sikker arbeidsplass for våre ansatte og de vi jobber sammen med, sier HMS&K-direktør i Gassco, Randi Viksund.

Byggingen av den nye gassterminalen i Emden er nå i startfasen, og det blir høy aktivitet framover. Mottaksterminalen skal erstatte eksisterende Norsea Gas Terminal (NGT) som ble satt i drift i 1977 i forbindelse med utbyggingen av Ekofisk-feltet. Terminalen i Emden mottar en betydelig andel av de norske gassleveransene til Tyskland gjennom rørledningen Norpipe. Den nye terminalen forventes å bli satt i drift i 2016.

- Etter øvelsen vil jeg si meg fornøyd med innsatsen fra alle involverte. Spesielt vil jeg fremme innsatsen til lokalt politi, brannvesen og ambulansepersonell, som gjorde en meget profesjonell innsats under øvelsen. I går fikk vi erfare om de mange  grensesnittene fungerer.  Jeg må si meg rimelig fornøyd, men  vi hadde også noen viktige lærepunkter fra øvelsen, sier Gasscos terminalsjef i Tyskland, Alfred Skår Hansen.

(28.03.2014)