23. nov 2020 2 minutter

Endringer i rapportering om gass

Gassco vil nå informere mer og bedre om kapasitet ved hendelser og bestillinger knyttet til norsk gasstransport.

- Vi har hatt en prosess med brukerne av gasstransportsystemet for å finne de gode løsningene som gir presis informasjon og som også er konsistent med rapporteringen fra andre selskaper i Europa, sier Morten Carlsen som har ledet arbeidet.

Fortsatt vil  Gassco publisere alle reduksjoner knyttet til planlagte og uplanlagte hendelser som overskrider 5 millioner standard kubikkmeter gass pr. gassdøgn. 

Nytt er at teknisk kapasitet, tilgjengelig kapasitet og utilgjengelig kapasitet i gasstransportsystemet vil bli publisert. Videre vil det bli publisert bestillinger for mottaksterminalene i Europa, dette vil erstatte dagens informasjon om fysiske gassleveranser. All informasjon vil også bli gjort tilgjengelig i et standardisert nedlastbart xml-format. 

Endringene trer i kraft fra 1. desember 2020. Fra samme dag vil http://flow.gassco.no/ bli erstattet av http://umm.gassco.no.  

For mer informasjon vises det til Principles for publication

(23.11.2020)