16. mai 2019 1 minutt

Forslag til program for konsekvensutredning – Avvikling av Valemon rikgassrørledning

Foreliggende forslag til program for konsekvensutredning er utarbeidet i henhold til petroleumslovens bestemmelser om avslutning av petroleumsvirksomhet og disponering av innretninger på norsk sokkel.

Som et første trinn i arbeidet med å utarbeide ovennevnte avslutningsplaner legger operatøren av Valemon rikgassrørledning, Gassco AS, herved frem et forslag til program for konsekvensutredning på høring.

Utredningsprogrammet omhandler Valemon rikgassrørledning, dets komponenter og aktuelle disponeringsløsninger for disse. Sammen med eventuelle innspill og kommentarer vil Olje- og energidepartementet fastsette programmet, som vil danne grunnlag for konsekvensutredningen.

Kommentarer bes sendt til Gassco med kopi til Olje- og energidepartementet. Høringsperioden er satt til 12 uker.

Forslag til program for konsekvensutredning.

Høring av forslag til program for konsekvensutredning.

(16.05.2019)