20. mar 2020 1 minutt

Gassco gjør korona-tiltak

I forbindelse med utviklingen av Covid-19 har Gassco etablert en egen arbeidsgruppe i organisasjonen som arbeider etter planverk for omfattende smitteutbrudd.

Vi følger situasjonen tett og vurderer fortløpende ulike tiltak. Arbeid hjemmefra, møte- og reiserestriksjoner er blant forholdsreglene som ble iverksatt tidlig forrige uke for å hindre smittespredning og sikre energiforsyningen.   

På generell basis følger Gassco rådene fra Folkehelseinstituttet. I tillegg vurderer Gassco risiko og sårbarhet i organisasjonen og gjennomfører ulike tiltak. Gassco har en solid beredskapsorganisasjon.  

Vårt viktigste fokus nå er å hindre smitte, opprettholde daglig, sikker drift og legge til rette for at de til enhver tid gjeldene myndighetstiltak iverksettes på en best mulig måte i en svært krevende tid.

(20.03.2020)