27. mar 2015 3 minutter

Gassco testet ny undervannsteknologi

I forbindelse med rørledningsinspeksjon på Knarr-røret i mars benyttet Gassco en helt ny undervannsteknologi.
Bilde: Surveyor Interceptor på vei ut på sin første kommersielle inspeksjon

Den nyutvikla fjernstyrte undervannsfarkosten, Surveyor Interceptor, utførte sitt første kommersielle oppdrag i Nordsjøen i forbindelse med Gasscos driftsforberedelser for Knarr-røret. Oppdraget ble meget vellykket.

Gassco har ansvar for transportsystemet som sørger for gassleveranser til Europa gjennom 8000 kilometer med rørledninger. Som ansvarlig for transportsystemets drift og vedlikehold søker Gassco alltid kostnadseffektive løsninger som gir høyest kvalitet.

- Mesteparten av gassrørledningene ligger på havbunnen, og en fjernstyrt undervannsfarkost som styres fra et offshorefartøy må derfor brukes i forbindelse med vedlikeholds- og overvåkningsarbeid. Slike operasjoner er i utgangspunktet kostbare, og det som blant annet påvirker totalprisen er offshorefartøyet, undervannsfarkostens effektivitet samt valg av teknologi og metode. Ved å bruke ny og verdensledende teknologi ble dette totalt sett kostnadseffektivt for oss, forteller direktør for transportnett, Kristin Kinn Kaste.          

Inspeksjonen av den 106 kilometer lange Knarr-rørledningen ble gjennomført i den nordre delen av Nordsjøen på havdyp mellom 100-450 meter. Inspeksjonen kontrollerte rørets ytre tilstand etter selve rørlegging. Dette måtte gjennomføres før oppstart av rørledningen og start av gassfylling.

Verdens raskeste av sitt slag

Undervannsfarkosten Surveyor Interceptor er spesialbygd av Kystdesign i Haugesund på vegne av samarbeidspartnerne MMT og ReachSubsea. Undervannsfarkosten har en fasong og utrustning som gjør den helt unik for å oppnå stabile inspeksjonsdata i høy hastighet. Rørledningsinspeksjonen ble gjennomført på 17 timer. Dette gir en gjennomsnittshastighet på 3.33 knop (6.2 km/h), og Surveyor Interceptor kjørte med en topp hastighet på 4.5 knop (8.3 km/h). Dette er cirka tre ganger hurtigere enn det som normalt oppnås av en tradisjonell undervannsfarkost på dette havdypet.

Surveyor Interceptor oppførte seg stabilt under inspeksjonen og innsamlet dataene var av meget god kvalitet. Inspeksjonsdata ble fortløpende behandlet og analysert ombord på Edda Fonn-fartøyet og dannet en feltrapport som ble overlevert Gassco ved demobilisering.

Fakta

Knarr er et gass- og oljefelt lokalisert rundt 100 kilometer nord for Statfjord i den nordlige delen av Nordsjøen. Gassco er operatør for interessentskapet Knarr Gas Pipeline Joint Venture som eier røret på 12 tommer.  Gassco er også teknisk driftsansvarlig for røret. Knarr-røret knyttes til det eksisterende FLAGS-røret som vil frakte rikgass til SEGAL-systemet og St Fergus i Skottland. Teknisk kapasitet for Knarr rikgassrørledning er 1,7 millioner standard kubikkmeter pr. dag, og lengden er 106 kilometer.

(27.03.2015)