28. feb 2016 2 minutter

Gassco tildeler studiekontrakter for CO2-transport

Gassco har i samarbeid med Gassnova tidligere utredet mulige CO2-håndteringskjeder som idèstudier.
Båter som dette kan bli brukt til CO2-transport. Gijon Knutsen er en liten bøyelaster som operer i Nordsjøen. (Bilde: Knutsen OAS)

CO2-transportstudiene skal bidra til at regjeringens ambisjon om å realisere minst ett fullskala CO2-håndteringsanlegg innen 2020 blir gjennomførbar.

- Vi har lang erfaring med å lede komplekse industriprosjekter, noe som gjør oss godt rustet til å utarbeide et grundig underlag for myndighetenes beslutning om videreføring av CO2-håndtering, sier Frode Leversund, administrerende direktør Gassco.

CO2-kjeden studeres av industrielle aktører. Gassnova har satt ut studier til; Norcem i Brevik, Yara på Herøya og Klemetsrud EGE i Oslo for de aktuelle fangstlokasjonene. Mens Gassco og Statoil studerer henholdsvis CO2-transport og CO2-lager.

- Vi har hatt en grundig prosess for å finne de beste samarbeidspartnerne, og er svært fornøyd med å inngå kontrakt med Knutsen OAS Shipping og Larvik Shipping. De skal nå umiddelbart i gang med å utarbeide analyser av ulike skipsløsninger som skal overleveres til Gassco i midten av april, sier Leversund.

(29.02.2016)