3. des 2018 1 minutt

Gasstransportsystemet utvides

De polske og danske gasstransportoperatørene GAZ-SYSTEM og Energinet har begge vedtatt investeringsbeslutninger for bygging av Baltic Pipe.
Kilde: Energinet

Prosjektet består av grenrør fra Norge til Danmark, forsterkning av gassinfrastrukturen i Danmark og rørledning mellom Danmark og Polen.

Gassco har på vegne av Energinet studert tilknytning av grenrøret til Europipe II til Danmark og vil også være ansvarlig for å utføre tilknytningen. 

- Grenrøret til Danmark vil åpne for et nytt landingspunkt for norsk gass, og slik legge til rette for direkteleveranser av norsk gass til nye markeder. Vårt viktigste anliggende i denne prosessen er å ivareta integriteten til hele det norske gasstransportsystemet, sier Øystein Rossebø, direktør for forretningsutvikling og prosjekter i Gassco. 

Baltic Pipe-prosjektet vil ifølge Energinet og GAZ-SYSTEM være ferdigstilt i 2022.

(03.12.2018)