12. jul 2022 1 minutt

Gjenopprettet gass­eksport etter Sleipner-nedstenging

Norsk gasseksport er tilbake til normalsituasjon etter Sleipner-nedstengingen, mandag 11. juli.
Kårstø prosessanlegg.

Tekniske utfordringer på Sleipner-feltet, mandag 11.- og tirsdag 12. juli, resulterte i full nedstengning, inkludert Sleipner Riser.

Sleipner er et knutepunkt i transportsystemet for gass og hendelsen fikk derfor direkte konsekvenser fra gasstrømmen fra Nyhamna prosesseringsanlegg og mottaksterminalene Easington og Zeebrugge. 

Equinor er feltoperatør for Sleipner-feltet og eventuelle spørsmål knyttet til selve hendelsen rettes til Equinor.