23. okt 2014 2 minutter

HMS-pris til livbåtprosjekt

Draupner livbåt-prosjektet ved Statoils og Gasscos driftsorganisasjoner er tildelt HMS-prisen for 2014.
Bildet viser fall-testing av oppgraderte livbåter i Rosendal i november 2013. Livbåtene er nå installert på Draupner S-plattformen i Nordsjøen.

- Draupner livbåt-prosjektet har brukt en metodikk som representerer beste praksis for olje- og gassindustrien og har et bredt potensiale for bruk. Som et eksempel har Heimdal-organisasjonen valgt tilsvarende løsning, sier Svein Birger Thaule, direktør for anleggsstyring i Gassco.

Som følge av Petroleumstilsynets nye regelverk for livbåter som nå er på høring, etablerte Gassco sammen med Statoil en studie for å se på utskiftning av livbåtene på stigerørsplattformen Draupner S.

Det viste seg at installasjon av nye typegodkjente livbåter ville krevd store strukturelle ombygninger på plattformen, noe som ville medført signifikante kostnader og HMS-eksponering.

På bakgrunn av dette ble muligheten for å oppgradere de eksisterende livbåtene undersøkt. Gjennom strukturberegninger, simuleringer,  modellforsøk og fullskala testing hos Marintek og Harding Safety ble det klart at det var mulig å oppgradere. Dette ble oppnådd gjennom mange forbedringstiltak, blant annet knyttet til skrogforsterkning, ny og større motor, bedre manøvreringsegenskaper, nye seter og sikkerhetsbelter samt endringer i operasjonelle prosedyrer.

Gjennom det omfattende arbeidet er det funnet en god og sikker løsning som personellet på plattformen er komfortable med. Livbåtene har nå brukstillatelse opp mot  100-års vær, dette tilsvarer en dobling av bølgehøyde i forhold til tidligere. Den suksessfulle oppgraderingen har også spilt en vesentlig rolle for godkjent levetidsforlengelse for Draupner S til 2028.

- Prosjektet har vist at god HMS ikke må være dyrt, sier Thaule.

(23.10.2014)