14. sep 2015 2 minutter

Johan Sverdrup hot-tap kontrakt tildelt IKM Ocean Design

På vegne av operatøren Gassco har Statoil tildelt IKM Ocean Design en EPC kontrakt for Johan Sverdrup Gooseneck Spool and Retrofit Hot-Tap Tee, som del av gasseksportløsningen fra Johan Sverdrup feltet. Kontrakten har en varighet på ca. 2 år og arbeidet starter umiddelbart.
Kårstø prosessanlegg

- Vi er glade for å tildele denne kontrakten til IKM Ocean Design og mener leverandøren vil bidra til at vi får på plass en sikker og god gasseksportløsning for Johan Sverdrup. Prosjektet er dessuten svært viktig for å sikre Kårstø-anlegget gassleveranser i et langsiktig perspektiv, sier Svein Birger Thaule, direktør for anleggsdrift i Gassco.

Johan Sverdrup-feltet ligger i den norske delen av Nordsjøen. Feltet ligger omkring 40 km sør for Grane, 65 km nord for Sleipner og 140 km vest for Stavanger. Gassen vil bli eksportert til Kårstø via en ny 18” rørledning som tilknyttes Statpipe rikgassrørledningen fra Statfjord. Forbindelsen til Statpipe vil være med en såkalt hot-tap og oppkobling til en 30" retrofit Tee. 

Installasjonen vil være dykkerløs ved å utnytte hot-tap utstyr fra PRS (Pipeline Repair System) basen i Haugesund.

Johan Sverdrup er blant de fem største oljefeltene på norsk sokkel. Med forventede ressurser på 1,7 – 3,0 milliarder fat olje vil feltet være et av de viktigste industriprosjektene i Norge de neste 50 årene.

Planlagt produksjonsstart for Johan Sverdrup-feltet er desember 2019 og forventet produksjonsperiode er 50 år.

Gassco blir operatør og ansvarlig for teknisk drift av den 156 km lange rørledningen mellom Sverdrup-feltets stigerørsplattform og Statpipe rikgass-rørledning når feltet settes i drift. Statoil er utbyggingsoperatør.

(14.09.2015)